Innsiktsprosjekt for NBBL – bærekraftig utvikling og klimaregnskap

  • Other
  • Oslo
  • Wednesday 1. May, 23:59
The application deadline has expired
Oppstart: Mai 2019
Varighet: 4 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4

Prosjektet for Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gjennomføres som en del av The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet:
NBBL er en interesseorganisasjon for boligbyggelag med 1 millioner medlemmer i 530.000 boliger. De forvalter ca 21 % av boligmassen i Norge bestående av boliger, hytter og næringseiendom. Forbundet har en visjon om å skape godt boligliv gjennom energibesparende tiltak på eksisterende boligmasse og ønsker på sikt å utvikle et klimaregnskap over sin boligmasse.

På bakgrunn av dette ønsker NBBL et studentteam til å innhente innsikt om direkte og indirekte (klimagass) utslipp og karbonavtrykk basert på sekundærdata for egen boligmasse sammenlignet med den totale boligmassen (79 %) for å avdekke hvor bærekraftige NBBL er. Videre skal de avdekke hvilke faktorer som burde inkluderes i et klimaregnskap basert på hva som kan gi bærekraftig gevinst for de 3 P’ene; people, profit, planet. Innsikten skal presenteres på en konferanse i juni.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
Undersøkelse/kartlegging, analyse av primær- og sekundærdata, EPC-analyse, prosjektplanlegging, dokumentasjon av prosess og resultater i rapport, presentasjon av innsikt.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder: 
  • Økonomi/Eiendom (samfunnsøkonomi)
  • Marked og analyse
  • Miljø og bærekraft
Andre studenter med relevant kompetanse oppfordres til å søke, gjerne med kompetanse innen juss, forsikring og teknologi.

Søknadsfrist: 1.mai – Vi rekrutterer fortløpende, så ikke vent til fristen med å søke!

Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. 
Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com
Contact person

Siv S. Brødsjømoen

siv@theinnovationeffect.com

+47 957 05 968